arbodienst

Arbodiensten en Wetgeving: Wat Werkgevers Moeten Weten

Ben je ondernemer en heb je diverse werkgevers onder je werken? Dan moet je weten dat je wettelijk verplicht bent om jezelf aan de Arbeidsomstandighedenwet te houden en om goed geïnformeerd te zijn over de verplichtingen die worden vastgesteld met betrekking tot de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. In de tekst hieronder kom je vijf cruciale zaken tegen die werkgevers moeten weten over arbodiensten en de bijbehorende wetgeving.

 

De Arbowetgeving

De Arbeidsomstandighedenwet, ook wel de Arbowet genoemd, vormt het juridische fundament waarbinnen Arbodiensten opereren. Het gaat om een wet die de verplichtingen vaststelt die werkgevers hebben met betrekking tot de gezondheid en veiligheid van hun werknemers op de werkvloer en de arbodienst. Werkgevers moeten zelf op de hoogte zijn van de specifieke eisen en voorschriften die de Arbowet oplegt.

 

Rol van Arbodiensten

Arbodiensten zijn verbonden met de Arbowet en spelen een zeer belangrijke rol als het gaat om het ondersteunen van werkgevers in het naleven van de wetgeving. De wet geeft aan dat werkgevers zich moeten laten bijstaan door een gecertificeerde Arbodienst op het gebied van arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid.

 

Een belangrijk aspect van de rol van Arbodiensten is het uitvoeren van de verplichte Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, een systematische inventarisatie van de risico’s binnen een organisatie. Arbodiensten werken hierbij samen met werkgevers om mogelijke risico’s te identificeren en om direct passende preventieve maatregelen aan te kaarten en te implementeren.

 

Verplichtingen van werkgevers

Werkgevers zijn verplicht om een contract af te sluiten met een gecertificeerde Arbodienst. Dit contract moet voorzien in de basisdienstverlening, zoals het uitvoeren van de RI&E, het aanbieden van periodieke gezondheidschecks en het verstrekken van advies over arbeidsomstandigheden. Daarnaast moeten werkgevers hun werknemers de mogelijkheid bieden om de bedrijfsarts van de Arbodienst te raadplegen. De arbodienst moet ook worden ingelicht bij re-integratie bij langdurig verzuim.

 

Er wordt een preventiemedewerker aangesteld

Een ander belangrijk aspect van de Arbowet is de verplichte aanstelling van een preventiemedewerker. Deze medewerker functioneert als het ware als een schakel tussen de werkgever en de Arbodienst. De preventiemedewerker heeft als taak om risico’s te signaleren en maatregelen te nemen ter preventie van arbeidsrisico’s. Werkgevers moeten er echter wel voor zorgen dat de preventiemedewerker voldoende is toegerust om alle noodzakelijke taken uit te voeren.

 

Toekomstige ontwikkelingen

De wetgeving rondom arbeidsomstandigheden evolueren voortdurend in Nederland. Werkgevers moeten op de hoogte blijven van de huidige ontwikkelingen en eventuele wijzigingen in de Arbowetgeving, ook als het om verzuim gaat. Regelmatige evaluatie van het arbobeleid en de samenwerking met Arbodiensten is om deze reden dan ook zeer essentieel.

Gerelateerde berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *